Artikel 1: Identiteit van de Ondernemer

Beast Motoren VOF
  • Volume 112
  • 1446 WJ, Purmerend
  • T: +31 (0) 6 479 501 63
  • E: info@beastmotoren.nl
  • IBAN: NL18 INGB 000 832 1714
  • KVK: 37083616
  • BTW: Neem contact op

Artikel 2: Algemene informatie

2.1: Deze algemene voorwaarden en regelementen hebben alleen betrekking op beastmotoren, de website of het gebruik hiervan.

2.2: In het geval dat de voorwaarden en regelementen tegenstijdige clausules zou bevatten, prevaleert de Overeenkomt, in ten goede komen van de consument.

2.3: Indien enige onderdeel van de algemene voorwaarden en regelementen niet (langer) van kracht zijn zullen alle andere voorwaarden en regelementen volledig van kracht blijven.

2.4: Alle rechten zijn voorbehouden en zijn eigendom van Beast en zijn beheerders. Deze zijn beschermd door copyright wetten.

Artikel 3: Het gebruik van de website

3.1: Beast motoren is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade welk is voorgekomen uit:

- De Beastmotoren website, of delen hiervan.

- Het gebruik van de online diensten, of delen hiervan.

- Onjuiste informatie vergkregen van onze website, of delen hiervan.

- Derde partijen, diensten, of producten van deze partijen.

3.2 Door het gebruik maken van onze website gaat u akoord met onze algemene voorwaarden, privacy statement en regelementen. Al onze privacy voorwaarden kunnen worden teruggelezen in onze privacy statement

Artikel 4: Aanbiedingen en overeenkomsten

4.1: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Dit houd in dat aanbiedingen op elke datum en tijd aangepast kunnen worden.

4.2 Overeenkomsten zijn alleen bindend na een schriftelijke bevestiging, een geschiede uitvoering of een door Beast Motoren verzonden factuur.

4.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist zijn de afnemer en Beast Motoren hieraan gebonden.

4.4: Eerder verkregen aanbiedingen gelden niet automatisch voor later gemaakte bestellingen.

Artikel 5: Prijzen en veranderingen

5.1: Alle prijzen zijn voorbehouden, wij hebben het recht onze prijzen op elke datum en tijdstip aan te passen.

5.2: Alle prijzen zijn in Euro aangegeven, tenzij anders vermeld. Prijsverhogingen na de totstandkomingen zullen nooit plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen, of de profitabiliteit in gevaar brengt.

Artikel 6: Producten en het gebruik hiervan

6.1: Beast motoren is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade welk is voorgekomen uit het gebruik van onze producten en services, derde partijen, producten, of services van deze partijen.

Artikel 7: Aflevering

7.1: Indien een bestelling bij Beast is geplaatst zullen wij deze uiteraard zo snel mogelijk verwerken. Alle producten in de online shop (iwanneer op voorraad) worden indien voor 16.00 besteld dezelfde dag verzonden, tenzij anders vermeld. Dit betekend voor 16.00 besteld is vandaag verzonden!

7.2: Beast motoren is verplicht zich te houden aan de leveringsplicht, deze zal voldaan zijn zodra de bestelde producten bij de afnemer(s) zijn aangeboden.

7.3: De afnemer is verplicht de aangeboden zending te accepteren, mocht de afnemer de zending weigeren, of nalatig zijn met het verstrekken van de juiste informatie zullen de artikel(en) worden opgeslechten met rekening en risico voor de afnemer.

7.4: Een door Beast motoren opgegeven leverdatum kan nooit worden beschouwd als een fatale leverdatum. De levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens en betalingen in het bezit zijn van Beast motoren. Uiteraard zullen wij er alles aan doen op tijd te leveren.

Artikel 8: Retourrecht

8.1: Elke consument heeft bij het kopen op afstand recht op een minimale afkoelperiode van 14 dagen. Dit is uiteraard ook bij Beastmotoren het geval.

8.2: Binnen 14 dagen kan de overeenkomst zonder enige opgaaf van reden nietig verklaard worden. Gebruik maken van het recht is aan wettelijke regels gebonden:

- De consument zal de verpakking en het product met respect behandelen, het product slechts in dermate uit te pakken om te zien of deze aan de volwachtingen voldoet.

- Beschadigde, gebruikte, of incomplete producten komen niet in aanmerkinging voor het recht.

- Kosten en risico van het retour zenden komen geheel voor rekening van de consument of klant, tenzij anders is overeengekomen.

Sponsors and suppliers